Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1071P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hrušovany u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2016 14:25
Předkladatel: MěÚ Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00282979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1071P_navrhZadani.pdf (148 kB) - 14.08.2012 10:59:43
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1071P_stanoviskoNavrhZadani.doc (94 kB) - 04.09.2012 12:42:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka: V rámci stanoviska dle §52 odst. 3 stavebního zákona č. j. JMK 56980/2018 byl Krajským úřadem Jihomoravského kraje, OŽP uplatněn požadavek na doložení doplňku SEA vyhodnocení.
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1071P_stanoviskoNavrh1.pdf (583 kB) - 10.03.2016 14:25:55
Důvody ukončení posuzování: