Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1077P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Suchohrdly
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.02.2016 09:39
Předkladatel: MěÚ Znojmo, úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00293881
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1077P_navrhZadani.pdf (147 kB) - 17.09.2012 17:49:41
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1077P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 05.11.2012 10:07:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1077P_stanoviskoNavrh1.pdf (515 kB) - 29.02.2016 09:39:24
Důvody ukončení posuzování: