Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM206P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Čejč
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2009 16:05
Předkladatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM206P_navrhZadani.pdf (2230 kB) - 12.05.2008 10:24:55
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM206P_stanoviskoNavrhZadani.doc (67 kB) - 12.05.2008 10:30:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Paciorková Jarmila Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): JHM206P_stanoviskoNavrh1.doc (56 kB) - 11.02.2009 16:05:07
Důvody ukončení posuzování: