Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM229F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jevišovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2015 14:33
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.01.2015
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor ÚP a strategického rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM229F_zadani.pdf (105 kB) - 20.02.2015 14:02:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 09.02.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM229F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (90 kB) - 20.02.2015 14:07:04
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM229F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (90 kB) - 20.02.2015 14:07:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 16.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.07.2015
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM229F_vyhodnoceni.pdf (1606 kB) - 28.12.2015 14:33:55
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.12.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM229F_infoStan.pdf (599 kB) - 28.12.2015 12:16:53
Text stanoviska: JHM229F_stanoviskoSEA.pdf (599 kB) - 28.12.2015 12:16:53
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: