Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM242F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Mikulov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2018 10:26
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 22.04.2015
Předkladatel: MěÚ Mikulov, odbor stavební a životního prostředí
IČO předkladatele: 00283347
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM242F_zadani.pdf (655 kB) - 05.05.2015 13:10:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.09.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM242F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (105 kB) - 21.09.2015 15:56:43
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM242F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (105 kB) - 21.09.2015 15:56:43
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 01.03.2017
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Text  návrhu (ÚP): JHM242F_navrh.pdf (1016 kB) - 22.12.2017 09:46:50
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM242F_vyhodnoceni.pdf (4039 kB) - 22.12.2017 09:46:26
Text Hodnocení Natura 2000: JHM242F_Natura.pdf (4261 kB) - 22.12.2017 09:46:26
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.10.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM242F_infoStan.doc (183 kB) - 01.11.2018 10:26:20
Text stanoviska: JHM242F_stanoviskoSEA.pdf (591 kB) - 01.11.2018 10:26:20
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: