Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM447P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. II územního plánu sídelního útvaru Vojkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 13:52
Předkladatel: MěÚ Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČ předkladatele: 00282979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM447P_navrhZadani.pdf (1362 kB) - 16.03.2009 14:20:29
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM447P_stanoviskoNavrhZadani.doc (80 kB) - 16.04.2009 11:09:38
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM447P_stanoviskoNavrh1.doc (74 kB) - 14.02.2011 13:52:26
Důvody ukončení posuzování: