Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM519P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 5 územního plánu města Dubňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 12:10
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM519P_navrhZadani.pdf (100 kB) - 20.07.2009 10:25:09
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM519P_stanoviskoNavrhZadani.doc (72 kB) - 21.08.2009 10:58:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vašíček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM519P_stanoviskoNavrh1.doc (126 kB) - 14.02.2011 12:10:50
Důvody ukončení posuzování: