Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM573F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Kunštát
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2019 09:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.10.2017
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČ předkladatele: 00279978
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM573F_zadani.zip (7137 kB) - 17.10.2017 10:40:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM573F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (94 kB) - 13.11.2017 16:07:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM573F_vyhodnoceni.pdf (2294 kB) - 06.05.2019 15:22:26
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.06.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM573F_stanoviskoSEA.pdf (337 kB) - 28.06.2019 09:41:51
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: