Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM586P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2011 10:51
Předkladatel: MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města
IČO předkladatele: 00284891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM586P_navrhZadani.doc (274 kB) - 22.10.2009 15:58:56
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM586P_stanoviskoNavrhZadani.doc (82 kB) - 13.11.2009 08:46:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM586P_stanoviskoNavrh1.doc (113 kB) - 21.09.2011 10:51:55
Důvody ukončení posuzování: