Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM602F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bratčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2019 13:57
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.02.2018
Předkladatel: MěÚ Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad
IČ předkladatele: 00282979
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM602F_zadani.pdf (230 kB) - 07.02.2018 09:03:28
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 28.03.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM602F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (230 kB) - 01.03.2018 12:59:46
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM602F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (230 kB) - 01.03.2018 12:59:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.04.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM602F_stanoviskoSEA.pdf (333 kB) - 26.04.2019 13:57:48
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: