Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM676F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jinačovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2019 15:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 15.03.2019
Předkladatel: MěÚ Kuřim, odbor investiční
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM676F_zadani.pdf (282 kB) - 18.03.2019 14:31:13
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.04.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM676F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (100 kB) - 12.04.2019 15:15:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: