Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM679F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Popice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2019 09:45
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 25.03.2019
Předkladatel: MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování
IČ předkladatele: 00283193
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM679F_zprava.pdf (252 kB) - 16.04.2019 09:45:26
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: