Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM682F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Roubanina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2019 11:03
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 29.04.2019
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM682F_zprava.pdf (191 kB) - 03.05.2019 11:21:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 22.05.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: JHM682F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.doc (82 kB) - 29.05.2019 11:03:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: