Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM817P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Štítary
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2011 10:25
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje
IČ předkladatele: 00293881
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM817P_navrhZadani.pdf (85 kB) - 21.01.2011 09:04:46
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM817P_stanoviskoNavrhZadani.doc (69 kB) - 11.02.2011 08:14:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM817P_stanoviskoNavrh1.doc (228 kB) - 13.12.2011 10:25:44
Důvody ukončení posuzování: