Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM857P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Dobšice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2017 15:33
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje
IČO předkladatele: 00293881
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM857P_navrhZadani.pdf (148 kB) - 17.03.2011 10:13:03
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM857P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 28.03.2011 15:16:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM857P_stanoviskoNavrh1.pdf (542 kB) - 26.09.2017 15:33:23
Důvody ukončení posuzování: