Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM860P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Malešovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2012 10:35
Předkladatel: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČ předkladatele: 00283509
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM860P_navrhZadani.pdf (148 kB) - 21.03.2011 08:34:00
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM860P_stanoviskoNavrhZadani.doc (80 kB) - 07.04.2011 15:29:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM860P_stanoviskoNavrh1.doc (331 kB) - 23.05.2012 10:35:55
Důvody ukončení posuzování: