Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM905P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Klentnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2013 11:13
Předkladatel: MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00283347
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM905P_navrhZadani.pdf (170 kB) - 30.08.2011 14:32:57
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM905P_stanoviskoNavrhZadani.doc (85 kB) - 29.11.2011 10:26:12
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko ke konceptu:
Text stanoviska ke konceptu: JHM905P_stanoviskoKoncept.doc (195 kB) - 13.09.2013 11:13:02
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM905P_stanoviskoNavrh1.doc (195 kB) - 13.09.2013 11:13:39
Důvody ukončení posuzování: