Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM956P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hradčany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2017 09:36
Předkladatel: MěÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 00282707
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM956P_navrhZadani.pdf (893 kB) - 30.01.2012 10:43:24
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM956P_stanoviskoNavrhZadani.doc (76 kB) - 13.02.2012 09:01:00
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: JHM956P_duvodyUkonceni.docx (293 kB) - 21.06.2017 09:36:04