Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK001Q
Název: Změna č. 2 územního plánu Dolní Rychnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2019 09:50
Předkladatel: Městský úřad Sokolov
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK001Q_navrh_textNavrhu.pdf (69 kB) - 03.10.2019 09:50:21
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (72 kB) - 03.10.2019 09:50:21
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: