Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK003Q
Název: Změna územního plánu Nová Role
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Veřejné projednání návrhu změny
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2020 14:08
Předkladatel: Magistrát města Karlovy Vary
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK003Q_navrh_textNavrhu.pdf (651 kB) - 03.10.2019 09:59:12
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK003Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (71 kB) - 03.10.2019 09:59:12
Datum veřejného projednání: 24.06.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: KVK003Q_vp_informace.pdf (383 kB) - 25.05.2020 14:08:14
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: