Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK006K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Chebu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2008 08:15
Předkladatel: Měto Cheb, nám. J. z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
IČO předkladatele: 00253979
Datum zveřejnění: 10.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: KVK006K_oznameni.pdf (745 kB) - 11.06.2008 09:19:48
Informace o oznámení: KVK006K_infOznam.doc (52 kB) - 11.06.2008 09:21:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: KVK006K_zjistovaci.doc (55 kB) - 11.07.2008 08:15:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: