Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK010K
Název koncepce: Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2016 08:19
Předkladatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 16.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.08.2015
Text oznámení: KVK010K_oznameni.pdf (8192 kB) - 15.07.2015 07:58:27
Informace o oznámení: KVK010K_infOznam.doc (32 kB) - 15.07.2015 07:58:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK010K_infZjistovaci.doc (55 kB) - 19.08.2015 14:57:53
Závěr zjišťovacího řízení: KVK010K_zjistovaci.doc (71 kB) - 19.08.2015 14:57:53
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Mynář Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: KVK010K_vyhodnoceni.pdf (2443 kB) - 29.10.2015 13:16:39
Návrh koncepce: KVK010K_navrh.zip (62286 kB) - 29.10.2015 13:16:39
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání: 27.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: KVK010K_infVP.pdf (660 kB) - 10.11.2015 07:30:10
Zápis z veřejného projednání: KVK010K_zapisVP.zip (312 kB) - 30.11.2015 15:19:56
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: KVK010K_infStanovisko.doc (55 kB) - 15.12.2015 09:23:10
Text stanoviska: KVK010K_zaverStan.doc (61 kB) - 15.12.2015 09:23:10
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: KVK010K_schvalenaKoncepce.zip (10120 kB) - 21.04.2016 08:19:16
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: