Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK013K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy Karlovy Vary
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2019 13:43
Předkladatel: Statutární město Karlovy Vary
IČO předkladatele: 00254657
Datum zveřejnění: 25.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2019
Text oznámení: KVK013K_oznameni.zip (99263 kB) - 25.10.2019 12:11:10
Informace o oznámení: KVK013K_infOznam.pdf (140 kB) - 25.10.2019 12:11:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK013K_infZjistovaci.doc (56 kB) - 02.12.2019 14:17:48
Závěr zjišťovacího řízení: KVK013K_zjistovaci.zip (1829 kB) - 03.12.2019 13:43:54
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: