Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK013K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2022 13:23
Předkladatel: Statutární město Karlovy Vary
IČO předkladatele: 00254657
Datum zveřejnění: 25.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2019
Text oznámení: KVK013K_oznameni.zip (99263 kB) - 25.10.2019 12:11:10
Informace o oznámení: KVK013K_infOznam.pdf (145 kB) - 31.08.2020 10:36:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK013K_infZjistovaci.doc (56 kB) - 02.12.2019 14:17:48
Závěr zjišťovacího řízení: KVK013K_zjistovaci.zip (1829 kB) - 03.12.2019 13:43:54
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Křivanec Jan RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: KVK013K_vyhodnoceni.zip (4398 kB) - 16.07.2020 15:12:49
Návrh koncepce: KVK013K_navrh.zip (266103 kB) - 01.09.2020 09:01:03
Informace o návrhu koncepce: KVK013K_infNavrh.pdf (145 kB) - 31.08.2020 10:38:45
Datum veřejného projednání: 08.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: KVK013K_infVP.pdf (52 kB) - 17.09.2020 16:52:33
Zápis z veřejného projednání: KVK013K_zapisVP.pdf (199 kB) - 14.10.2020 16:08:05
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: KVK013K_infStanovisko.zip (1323 kB) - 24.03.2022 13:23:33
Text stanoviska: KVK013K_zaverStan.pdf (231 kB) - 24.03.2022 13:23:33
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: