Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK015K
Název koncepce: Regionální surovinová politika Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2023 12:18
Předkladatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 03.11.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2022
Text oznámení: KVK015K_oznameni.zip (3405 kB) - 07.11.2022 10:25:24
Informace o oznámení: KVK015K_infOznam.pdf (373 kB) - 04.11.2022 09:54:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK015K_infZjistovaci.pdf (215 kB) - 22.12.2022 12:00:44
Závěr zjišťovacího řízení: KVK015K_zjistovaci.zip (265 kB) - 26.01.2023 12:18:59
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: