Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK015K
Název koncepce: Regionální surovinová politika Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2023 10:04
Předkladatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 03.11.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2022
Text oznámení: KVK015K_oznameni.zip (3405 kB) - 07.11.2022 10:25:24
Informace o oznámení: KVK015K_infOznam.pdf (373 kB) - 04.11.2022 09:54:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK015K_infZjistovaci.pdf (215 kB) - 22.12.2022 12:00:44
Závěr zjišťovacího řízení: KVK015K_zjistovaci.zip (265 kB) - 26.01.2023 12:18:59
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Růžička Jaroslav RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: KVK015K_vyhodnoceni.zip (62798 kB) - 09.10.2023 08:06:45
Návrh koncepce: KVK015K_navrh.zip (229495 kB) - 09.10.2023 08:07:53
Informace o návrhu koncepce: KVK015K_infNavrh.pdf (159 kB) - 09.10.2023 08:08:49
Datum veřejného projednání: 22.11.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 27.11.2023
Informace o místě a času veřejného projednání: KVK015K_infVP.pdf (133 kB) - 03.11.2023 11:05:20
Zápis z veřejného projednání: KVK015K_zapisVP.pdf (304 kB) - 27.11.2023 14:06:20
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: KVK015K_infStanovisko.pdf (425 kB) - 21.12.2023 10:04:50
Text stanoviska: KVK015K_zaverStan.zip (10897 kB) - 21.12.2023 10:04:12
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: