Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK016K
Název koncepce: Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 – 2025 s výhledem do roku 2035
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2023 08:18
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 01.11.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2023
Text oznámení: KVK016K_oznameni.zip (1684 kB) - 01.11.2023 14:35:09
Informace o oznámení: KVK016K_infOznam.pdf (152 kB) - 03.11.2023 10:37:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK016K_infZjistovaci.pdf (122 kB) - 05.12.2023 08:18:05
Závěr zjišťovacího řízení: KVK016K_zjistovaci.pdf (215 kB) - 05.12.2023 08:18:05
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: