Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK017Q
Název: HABARTOV - změna ÚP č. 3
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2019 11:17
Předkladatel: Městský úřad Sokolov
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK017Q_navrh_textNavrhu.doc (477 kB) - 10.10.2019 11:17:30
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK017Q_navrh_textStanoviskaNavrh.zip (104 kB) - 10.10.2019 11:17:30
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: