Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: KVK018Q
Název: STARÉ SEDLO - změna č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2019 10:46
Předkladatel: Městský úřad Sokolov
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: KVK018Q_navrh_textNavrhu.pdf (1134 kB) - 15.10.2019 10:46:28
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: KVK018Q_navrh_textStanoviskaNavrh.doc (71 kB) - 15.10.2019 10:46:28
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: