Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK021P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Stříbrná
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:35
Předkladatel: Obecní úřad Stříbrná
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední desky Města Kraslice a Obce Stříbrná, www.kraslice.cz, www.stribrna.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK021P_stanoviskoNavrhZadani.doc (66 kB) - 08.01.2008 14:13:08
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK021P_stanoviskoNavrh1.doc (89 kB) - 21.12.2011 15:35:36
Důvody ukončení posuzování: