Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK023P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Abertamy
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2009 12:25
Předkladatel: Městský úřad Ostrov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: MěÚ Ostrov, MěÚ Abertamy, www.ostrov.cz (rozvoj a územní plán), www.abertamy.eu (úřední deska)
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK023P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 08.01.2008 14:14:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK023P_stanoviskoNavrh1.doc (77 kB) - 20.07.2009 12:25:11
Důvody ukončení posuzování: