Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK030F
Název koncepce: Pernink - územní plán
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2015 10:59
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.05.2010
Předkladatel: Městský úřad v Ostrově, Odbor rozvoje a územního plánování, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK030F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (61 kB) - 02.10.2015 10:59:03
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.02.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK030F_stanoviskoSEA.doc (60 kB) - 28.02.2014 10:19:55
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: