Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK034F
Název koncepce: Územní plán Přebuz
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2015 13:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.10.2012
Předkladatel: Městský úřad Kraslice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.11.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK034F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (63 kB) - 30.09.2015 13:47:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2014
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: KVK034F_vyhodnoceni.pdf (1100 kB) - 23.04.2014 09:14:52
Text Hodnocení Natura 2000: KVK034F_Natura.pdf (1446 kB) - 23.04.2014 09:14:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.03.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK034F_stanoviskoSEA.docx (54 kB) - 23.04.2014 09:15:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: