Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK039P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Oloví
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:13
Předkladatel: Městský úřad Kraslice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.kraslice.cz, www.olovi.cz, úřední desky MěÚ Kraslice a ObÚ Oloví
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK039P_stanoviskoNavrhZadani.doc (55 kB) - 10.03.2008 13:45:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK039P_stanoviskoNavrh1.doc (105 kB) - 21.12.2011 15:13:40
Důvody ukončení posuzování: