Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK041P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Útvina
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:05
Předkladatel: Magistrát města Karlovy Vary
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.utvina.cz, www.mmkv.cz, úřední desky města KV a obce Útvina
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK041P_stanoviskoNavrhZadani.doc (46 kB) - 28.02.2008 13:41:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK041P_stanoviskoNavrh1.doc (57 kB) - 21.12.2011 15:05:41
Důvody ukončení posuzování: