Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK043P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Stružná
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:15
Předkladatel: Magistrát města Karlovy Vary
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.mmkv.cz, úřední desky ObÚ Stružná a MM K. Vary
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK043P_stanoviskoNavrhZadani.doc (54 kB) - 10.03.2008 13:47:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK043P_stanoviskoNavrh1.doc (58 kB) - 21.12.2011 15:15:34
Důvody ukončení posuzování: