Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK044P
Název koncepce: Návrh územního plánu Přebuz
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2014 10:36
Předkladatel: Městský úřad Kraslice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.kraslice.cz, úřední desky MěÚ Kraslcie, ObÚ Přebuz
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK044P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 08.04.2008 12:28:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK044P_stanoviskoNavrh1.docx (55 kB) - 28.03.2014 10:36:38
Důvody ukončení posuzování: