Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK048P
Název koncepce: Návrh územního plánu Jáchymov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2008 09:50
Předkladatel: Městský úřad Ostrov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.ostrov.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK048P_stanoviskoNavrhZadani.doc (49 kB) - 18.03.2008 09:01:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK048P_stanoviskoNavrh1.doc (84 kB) - 14.04.2008 09:50:16
Důvody ukončení posuzování: