Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK055P
Název koncepce: Koncept územního plánu obce Stráž nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2008 13:33
Předkladatel: Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov
IČO předkladatele: 00254843
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: KVK055P_stanoviskoKoncept.doc (83 kB) - 11.08.2008 13:33:28
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: