Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK057P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Toužim
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:03
Předkladatel: Městský úřad Toužim
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.touzim.cz, úřední deska města Toužim
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK057P_stanoviskoNavrhZadani.doc (58 kB) - 11.08.2008 13:31:18
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK057P_stanoviskoNavrh1.doc (60 kB) - 21.12.2011 15:03:35
Důvody ukončení posuzování: