Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK061F
Název koncepce: OSTROV – Změna ÚP č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2022 09:56
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.05.2015
Předkladatel: Městský úřad v Ostrově
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: KVK061F_zadani.pdf (271 kB) - 13.08.2015 08:00:12
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.06.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK061F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (48 kB) - 13.08.2015 08:02:30
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): KVK061F_navrh.docx (387 kB) - 03.05.2022 09:56:49
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: KVK061F_vyhodnoceni.pdf (1301 kB) - 03.05.2022 09:56:49
Text Hodnocení Natura 2000: KVK061F_Natura.pdf (7112 kB) - 03.05.2022 09:56:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.11.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK061F_stanoviskoSEA.pdf (250 kB) - 03.05.2022 09:46:39
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: