Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK086P
Název koncepce: Návrhy zadání změn č. 179,183 ÚPN SÚ a č. 28 ÚPN SÚ rekreační oblast Jesenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2009 13:40
Předkladatel: Město Cheb
IČO předkladatele: 00253979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK086P_stanoviskoNavrhZadani.doc (57 kB) - 28.04.2009 12:31:07
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Licková Gabriela Bc., RNDr. PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK086P_stanoviskoNavrh1.doc (75 kB) - 13.08.2009 13:40:13
Důvody ukončení posuzování: