Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK089P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Hájek
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:28
Předkladatel: Městský úřad v Ostrově, Klínovecká 1204, 363 02 Ostrov
IČO předkladatele: 00254843
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.ostrov.cz www.obechajek.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK089P_stanoviskoNavrhZadani.doc (64 kB) - 18.06.2009 10:37:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK089P_stanoviskoNavrh1.doc (58 kB) - 21.12.2011 15:28:06
Důvody ukončení posuzování: