Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK101P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lomnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2011 11:09
Předkladatel: Městský úřad Sokolov, Odbor stavebního a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Sokolov
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK101P_stanoviskoNavrhZadani.doc (66 kB) - 15.07.2009 14:40:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK101P_stanoviskoNavrh1.doc (80 kB) - 22.12.2011 11:09:01
Důvody ukončení posuzování: