Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK108P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Hory
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 15:19
Předkladatel: Obecní úřad Hory, Hory 47, 360 01 Karlovy Vary
IČO předkladatele: 49750500
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: www.obec-hory.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK108P_stanoviskoNavrhZadani.doc (59 kB) - 22.09.2009 14:20:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK108P_stanoviskoNavrh1.doc (60 kB) - 21.12.2011 15:19:00
Důvody ukončení posuzování: