Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK120P
Název koncepce: Zadání „Územního plánu Cheb“
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2011 15:01
Předkladatel: Město Cheb
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: ÚD města Cheb, www.mestocheb.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK120P_stanoviskoNavrhZadani.doc (63 kB) - 28.01.2010 12:42:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Licková Gabriela Bc., RNDr. PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: KVK120P_stanoviskoKoncept.doc (54 kB) - 12.10.2011 15:01:20
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: