Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK128P
Název koncepce: Změna č. 1 ÚPN SÚ Andělská Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2011 10:27
Předkladatel: pro Obec Andělská Hora - Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK128P_stanoviskoNavrh1.doc (69 kB) - 13.05.2011 10:27:08
Důvody ukončení posuzování: