Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK129P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Plesná
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2011 16:16
Předkladatel: Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: KVK129P_navrhZadani.doc (61 kB) - 15.03.2010 14:54:05
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK129P_stanoviskoNavrhZadani.doc (61 kB) - 15.03.2010 14:54:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK129P_stanoviskoNavrh1.doc (63 kB) - 12.10.2011 16:16:33
Důvody ukončení posuzování: