Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK134P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Skalná
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2011 14:56
Předkladatel: Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK134P_stanoviskoNavrhZadani.doc (59 kB) - 12.10.2011 14:53:39
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK134P_stanoviskoNavrh1.doc (67 kB) - 12.10.2011 14:56:10
Důvody ukončení posuzování: