Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK169P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Dasnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2011 11:18
Předkladatel: MěÚ Sokolov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: MěÚ Sokolov
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK169P_stanoviskoNavrhZadani.doc (73 kB) - 21.12.2011 13:27:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK169P_stanoviskoNavrh1.doc (82 kB) - 22.12.2011 11:17:27
Text stanoviska k návrhu (2): KVK169P_stanoviskoNavrh2.doc (47 kB) - 22.12.2011 11:18:50
Důvody ukončení posuzování: