Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK179P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Kraslice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2011 11:20
Předkladatel: MěÚ Kraslice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK179P_stanoviskoNavrhZadani.doc (62 kB) - 21.12.2011 14:35:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK179P_stanoviskoNavrh1.doc (56 kB) - 22.12.2011 11:20:56
Důvody ukončení posuzování: